Sözleşmeler ve kurallar

Anasayfa Sözleşmeler ve kurallar

SÖZLEŞME KURALLARI

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MİSAFİRLERİMİZ;
Lütfen bu kitapçığı dikkatle inceleyiniz. Bu kitapçıktaki kuralların her biri sektörel tecrübeler ve deneyimler sonunda ortaya çıkmış olup, Kulüp içerisinde bir ihtiyacı düzenlemekte ve sizlerin rahatı ve huzuru için titizlikle uygulanmaktadır. Kulüp kurallarına uyma konusundaki işbirliğiniz, standartlarımızın sürdürülebilmesi ve üyeliğinizden maksimum derecede keyif alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB;
Üyelik koşulları, üyelerin hijyen ve güvenliğe ilişkin uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Taraflar, aşağıda yazılı koşulları ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki “Kulüp Kullanım Şartları” kurallarını müzakere ederek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.

1.ÜYELİĞİN KAPSAMI:

A- Bireysel ve Aile Üyeliklerinin Kapsamı:

a. Bireysel Üyelikler: Bireysel üyelikler sadece ÜYE’nin  üyelik sözleşmesi süresince Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir. Üyelik hakkının şahsa bağlı bir hak olması sebebiyle, bireysel üyeliklerde ÜYE’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde ve yazılı belge ibrazı ile işbu Anlaşma’nın 6.maddesinde yazılı haller saklı kalmak kaydıyla, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından işbu Anlaşma (üyelik) bedeli ile ilgili herhangi bir iade yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz,

b. Aile Üyelikleri: Aile Üyelikleri, ÜYE’nin ve sadece haftasonuyla sınırlı olmak üzere ÜYE’nin, 4 – 8 yaşına kadar çocuğunun ( 9 yaşını doldurmamış) Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir. Aile Üyeliklerinde ÜYE’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde, işbu anlaşma’nın 6. maddesinde yazılı haller saklı kalmak kaydıyla,  EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından işbu Anlaşma (üyelik) bedeli ile ilgili herhangi bir iade yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz. Aile Üyelikleri için çiftin hukuksal olarak evli olması gerekir. Yasal evliliği olmayan çiftler, Bireysel Üye olmak zorundadır.

c. Aile Üyeliklerinde Boşanma: Aile Üyesi olarak kayıtlı çiftlerin boşanması halinde, Aile Üyeliği, eşlerin herhangi birinin aksine bir mahkeme kararı getirmemesi veya eşlerin bu konuda yazılı mutabakatlarını EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a bildirmemesi halinde, güncel fiyatlarla Bireysel Üyeliğe çevrilir. Bu durumda yapılacak bireysel üyelik sözleşmesinde daha önce ödenmiş olan aile üyeliği bedeli ikiye bölünerek dikkate alınır. Boşanan eşlerden birinin yeniden evlenmesi halinde, Bireysel Üyelik yeni eşin katılımı ile o günün şartları ile yeniden Aile Üyeliği olarak tesis edilebilir.

d. Anlaşma’nın Temsilci Tarafından İmzalanması: Bu Anlaşma’yı başkası adına imzalayan veya işbu anlaşma konusu üyelikten başka birinin yararlanması amacı ile yapan kişi Üye sıfatı kazanmaz ve Üyelik haklarından faydalanamaz.

e. Şirket Üyelikleri: Şirket Üyeliklerinde, Tesisleri aktif olarak kullanacak üyeler, Şirket tarafından, üyelik süresi başlangıcında belirlenecek ve EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a bildirilecektir. Şirket tarafından üyelik süresi sona ermeden yapılacak değişiklikler, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a yazılı olarak bildirilecek ve EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın kabul etmesi halinde uygulamaya konulacaktır.

2. TESİSTEN YARARLANMA ESASLARI:

Tesis’in Çalışma Saatleri: Tesis, hafta içinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise 08:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.  EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB Tesis’in açık olduğu saatleri, gerekmesi halinde değiştirebilir, yeniden belirleyebilir, farklı Tesisler için farklı düzenlemeler yapabilir. Tesisin bakım ve tadilatı her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarında yapılmakta olup, bu amaçla Tesis, Kurban ve Ramazan Bayramlarında kapatılabilir veya bu dönemde hizmet verilen saatler değiştirilebilir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB, bakım ve tadilat amacı ile Kurban ve  Ramazan Bayramlarında yapılacak kapatmalara ilave olarak, ihtiyaç duyulduğu takdirde yine tamir ve tadilat için tesis’i makul süreyle, diğer  günlerde ve resmi tatillerde de kapatabilir.

3- ÜYE’NİN HAK VE BORÇLARI:

a. ÜYE, Tesis’e kendisine EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından üretilmiş aplikasyonu (APP) kullanmayı kabul eder. Üyelik APP ‘den üretilen QR Kodu bir başkası tarafından kullanılması halinde üyelik hakları, herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından iptal edilerek işbu sözleşme derhal feshedilir.

b.  EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından “Aile Üyelikleri” Cumartesi ve Pazar günleri yine anne babalarının gözetiminde, havuz olan Tesislerde, sadece yüzme havuzunu kullanabilir.

c. Üye, “Bedelini Ödemek” şartıyla, Tesis’e misafir getirebilir. Tesis’e girişte misafirlerin resimli kimlik kartı ibraz etmeleri, misafir defterini imzalamaları, Program Analiz Tüzüğü”nü doldurmaları ve Tesis’te, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından gerekli görülmesi halinde refakatçi eşliğinde dolaşmaları gereklidir.

e. Misafirler, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından belirlenen Tesis Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

f. ÜYE, ÜYE’nin, veya misafirlerinin kendi kusurları ile veya dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesis’te veya Tesis’e ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. ÜYE, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın kastı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça, ÜYE’nin veya misafirinin Tesisi kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesis’i, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB bünyesindeki diğer Tesisleri, bu Tesislerin sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir.

g. ÜYE, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından belirlenmiş bu Anlaşma’nın EK: 1 olarak ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Tesis Kurallarına veya ileride belirlenecek olan tüm Tesis Kurallarına uymak, Tesiste genel düzeni bozucu nitelikte davranmamak zorundadır.

h. Tesislerin ÜYE tarafından kullanılmaması, ÜYE tarafından üyelik bedelinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi için bir gerekçe oluşturmayacağı gibi, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’dan herhangi bir ücret iadesi talep edilmesi veya üye tarafından Anlaşma’nın feshedilmesi için bir gerekçe teşkil etmez.

i. ÜYE ve/veya ailesi, işbu Anlaşmada verdiği iletişim bilgilerinin EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından her türlü reklam, tanıtım, promosyon, iletişim ve satış süreçlerinde süresiz olarak kullanımına izin vermektedir.

ı. Üyeler sadece sözleşmesi imzalanan tesisi kullanabilirler. İlave tesis kullanımı için ayrıca üyelik yapılması gerekmektedir.

j. Üyelerin ücretsiz misafir hakkı bulunmamaktadır.

k. Üye hiç bir şekilde sosyal medya, satılık şirket ve vb benzeri internet ortamında üyeliğini SATAMAZ yada DEVİR edemez. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB Tek taraflı ÜYELİĞİ iptal etme hakkı sahiptir.

l. Üye spor salonuna dışardan geldiği ayakkabı İle giriş yapamaz, spor salonunda spor ayakkabı dışında ( terlik vb ) kullanamaz. Spor salonun ıslak zemini hariç her yerde temiz spor ayakkabı kullanmayı kabul eder.

4- EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’IN HAK VE BORÇLARI:

a. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın sorumluluğu, bu Anlaşma’da açıkça belirtilen Tesislerin sağlanmasından ibarettir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB; ticari, özel amaçlı fitness veya başka bir konu ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak, Tesis’le veya Tesis’in kullanımı ile elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak hiçbir taahhüt altına girmemiştir. Başka bir ifade ile EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın kilo kaybı veya artışı veya sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhüdü yoktur.

b. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB; kendi iradesi ve kusuru dışında gerçekleşebilecek,-savaş, iç karışıklık, sabotaj, terör, grev, hükümetin, Belediyenin veya mülk sahibinin müdahalesi gibi hallerle sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebep halleri hariç, Anlaşma’nın 2. ve 3 Maddelerinde belirtilen süreler ve zamanlarda Tesis’i, ÜYE tarafından kullanıma hazır tutmakla yükümlüdür. Ancak çalışma saatlerinin düzenlenmesi EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın münhasır yetkisindedir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB gerekli hallerde tek taraflı kararı ile ve Tesis’in bulunduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak, Tesis’in çalışma saatlerini ve aile günlerini yeniden düzenleyebilir. Bu durumda, yeni düzenlemeler, ÜYE’ye Tesis’te duyuru yapılması yolu ile bildirilir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB, Tesis’e en fazla 40 kilometre mesafedeki başka bir Tesis’in, ÜYE’nin kullanımına sunulması için elinden gelen gayreti gösterecektir.

c. Üyelik kullanım ayrıcalıkları, üyelik tipleri, fiyatları ve kuralları ile tesislerde yer alan fitness araç, gereç ve diğer ekipmanlar Tesis’ten Tesis’e değişiklik göstermektedir.

d. Tesis’te uygulanacak kuralların belirlenmesi yetkisi, sektördeki deneyimi, Üyelerin ortak menfaatleri, ortak yaşamın gerekleri ve şirketin ticari sorumlulukları göz önüne alınarak, münhasıran EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a ait olup, geçerli ve uygulanmakta olan Tesis Kuralları, bu Anlaşma’nın 1 No.lu Ek’i olarak, Anlaşma’nın yürürlük tarihinde ÜYE’ye imza karşılığı teslim edilmiştir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB yukarıda belirtilen nedenlerle,  Anlaşma’nın imzalanmasından sonra münhasır yetkisine dayanarak Tesis Kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilir.

e. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB Tesislerindeki, (var ise) tenis ve squash kortu, özel antrenör veya beslenme testi, masaj gibi ilave ve seçimlik aktiviteleri (“İlave ve Seçimlik Aktiviteler”) belirleme ve bu ilave ve seçimlik aktiviteler için uygulanacak ücretlere münhasıran karar verme hakkına sahiptir.

f. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB; Tesis sınırları içinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istenmeyen olayları engellemek için gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB Üyeleri ise, arabalarını ve dolaplarını kilitlemek ve kilitli tutmakla mükelleftir. Ancak bu önlemlere rağmen;  Üye’nin veya misafirinin herhangi bir şahsi eşyasının çalınması halinde Üye, olay ile ilgili olarak EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB ‘ya yöneltebileceği tüm iddia, talep ve haklarından, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’nın söz konusu olaydaki kusuru veya ağır ihmali ispatlanmadıkça, feragat etmiştir

g. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB; Soyunma odalarındaki dolaplar GÜNLÜK KULLANIM amaçlıdır. Üyelerin eyşa bırakması yasaktır. Kilitli dolaplar temizlik ve hijyen amaçlı olarak her akşam açılmaktadır, içinde bulunan eşyalar personel tarafından alınmaktadır. Toplanan eşyalardan EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB sorumlu değildir.

h. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB; Sözleşme sayfasında üyelik başlangıç tarihi İLK GİRİŞTE yazıldığı anda, üyenin imzaladığı tarihten maksimum 60 gün sonra ÜYELİĞİ BAŞLAYACAKTIR. 

5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, İPTALİ VE ÜYELİK HAKLARININ ASKIYA ALINMASI:

A. ÜYE TARAFINDAN ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ VEYA ASKIYA ALINMASI:

a. Taahhüt süresinden evvel üyelik feshi durumunda aylık üyelik fiyatına nazaran taahhüt kapsamında indirimli kullanılan aylara ilişkin indirim tutarı kadar ek fatura kesilir ve bu tutar üyenin ödemiş olduğu toplam bedelden mahsup edilir. ÜYE’nin süresinden önce üyeliğini sonlandırması halinde EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın talep edeceği bedel, üyenin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar üyeye sağlanan indirim veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlıdır. Ancak, üyeden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak üye lehine olan tutar esas alınacaktır. İşbu sözleşme ile belirlenen fiyatlar üyenin taahhüt süresi boyunca sözleşmeyi her ne sebeple olursa olsun fesh etmeyeceğine ilişkin taahhüdü sonucu belirlenmiştir. Üye tahhüdünü bozar ve haklı bir neden olmaksızın fesih hakkını kullanır ise indirimli kullanım yaptığı aylar indirimsiz aylık tarife üzerinden ücretlendirilir. İndirim kullandığı aylara ilişkin toplam indirim tutarı KADAR üyeye ayrıca fatura KESİLİR. İndirim tutarı hesabında EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB yönetim kurulunun her yıl her bir tesis için belirlemiş olduğu aylık ücret bedeli esas alınır. Tesis ve illere göre aylık bedel farklılık gösterebilir. Kampanya döneminde verilen hediyeler hesaplamaya dahil değildir.

b. Üye’nin askerlik, hamilelik veya spor yapmaya engel sağlık probleminin ortaya çıkması halinde üyeler, bir defaya mahsus olmak ve EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a üyelik ile ilgili herhangi bir borcunun bulunmaması, Tesis Müdürü’nün onayı ile ve Tesis Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmak şartı ile üyelik haklarını bir defaya mahsus 3 (üç) aydan fazla olmamak üzere dondurabilirler. Sadece yıllık üyeliklerde Üye, spor yapmaya engel sağlık problemi nedeniyle üyeliğinin dondurmasını talep ettiğinde, bu sağlık probleminin EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın doktoru veya EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından uygun görülecek bir doktor tarafından da onaylanması gerekmektedir.

c. Üye’nin ; EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından aldığı hizmet İNDİRİMLİ ÜYELİK ise iptal hakkı bulunmamaktadır. Ancak birinci dereceden aile fertlerine devir yapabilir, ancak EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB yönetimi ONAYLAMASI gerekmektedir. ( Devir Ücreti Kişi Başı 2.500 TL dir. Devir Ücretleri Aylık Olarak Yıllık Üyelik Fiyatına Göre Değişmektedir.)

d. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tesisin bir aylık üyelik fiyatı 2.500 TL’ dir. ( 01.01.2022 tarihinden geçerlidir )

e. Devir üyeliklerinde Devir alan kişi Üyeliğini başka bir kişiye DEVİR EDEMEZ veya Devir aldığı üyeliği İPTAL EDEMEZ.

f. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından yapılan üyeliklerde Üye hem firmanın hem de Büyükyalı Sitesinin (Fişekhe’nin) toplu ve ortam yaşam alanı kurallarını kabul etmektedir. Her hangi bir durumda Fişekhane yönetimi kurallara uymayan üyenin, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından üyenin üyeliğini tek taraflı FES ETME hakkına sahiptir.

B- EUPHORİA TARAFINDAN ÜYELİK HAKLARININ İPTALİ veya ASKIYA ALINMASI:

a. Üye’nin ödeme yükümlülüklerini ihlal etmesi hallerinde, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından Üye’nin Tesis’i kullanması engellenebilir, durdurulabilir ve/veya bedel iadesi yapılmaksızın EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından iptal edilerek ve işbu Anlaşma feshedilebilir.

b. Üyenin ve/veya ailesinin, Euphoria tarafından belirlenmiş, Üye’ye bildirilmiş ve bu Anlaşma’nın 1 no.lu Ekinde yer alan Tesis’te uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, Tesiste genel düzeni bozucu davranışlarda bulunması, genel ahlak ve toplum kurallarına  aykırı hareket etmesi, silah ile Tesis’e girmesi, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB personelinin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer   üyelerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü fiili,  EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından diğer üyelere veya misafirlere verilmiş  kullanma haklarının engellenmesi, egzersiz aletlerinin, ağırlıkların uygunsuz kullanımı veya Üyelerin, personelin, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın, çalışanlarının,  diğer üyelerin veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışları yahut Tesislerde sessiz olmamak, kaba, argo  konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir veya çalışanları tahrik etmek nedeniyle EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB, üyelik haklarının kullanımını bazı hallerde   bir yıldan az olmamak üzere belirli sürelerle askıya alabilir ve/veya üyeliği, bedel iadesi yapılmaksızın iptal ederek işbu Anlaşma’yı feshedilebilir. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması veya iptali halinde Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz. Üyelik hakları askıya alınan Üye’ler, askı süresinin sona ermesini müteakip, sözleşme süresinden kalan süre var ise; yeni dönem için belirlenen üyelik bedelini ödedikten sonra Tesisleri kullanabilir.

c. Üyelik sözleşmesinin imzalandığı tarihte yürürlükte olan genel üyelik fiyatlarından farklı olarak üyeye, herhangi bir kampanya yada promosyon uygulanmış veya üye olmayı taahhüt ettiği yıl bazına bağlı olarak herhangi bir indirim yapılmış ise, geçerli bir nedene dayalı sözleşmeyi fesih hakkı olsa dahi indirim iptal olur. Kullanım yapılmış olan ay ve günler hesap edilirken üyelik tarihindeki güncel fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’a ödemiş olduğu toplam bedelden kullandığı aylara denk gelen kısma ait hesaplanan indirimsiz bedel düşülerek iade yapılır.

6- DEVİR :

a. Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile Üye’nin kazanmış olduğu hiçbir hak ve borç devredilemez. Üye, Euphoria’nın işbu Anlaşma’yı veya Anlaşma tahtındaki yükümlülüklerini  (münhasıran EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın kanaatine göre bu yükümlülüklerin ifasını aynen sağlamaya muktedir olan üçüncü kişilere). Üye’nin izni ya da onayı aranmaksızın devredebileceğini kabul eder. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın; Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu veya sair cari mevzuat hükümleri ile bu ana mevzuata dayanılarak çıkartılan, uygulamaya dair yönetmelik, tüzük, tebliğ,  karar ve ikincil mevzuat dairesinde, sermaye şirketleri için öngörülen her türlü birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve benzeri işlemler  gerçekleştirmek istemesi halinde Üye, ilgili ana ve/veya ikincil mevzuat uyarınca ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil  Müdürlükleri, Vergi Daireleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yetkili idari ve resmi makamlar tarafından, gerçekleştirilmek  istenen birleşme, bölünme, nev’i değişikliği ve benzeri işleme dair, Üye’nin kendisinden istenebilecek her türlü izni ve muvafakati  açıkça ve başkaca bir merasime gerek olmaksızın, işbu Anlaşma’yı imzalamak suretiyle vermekte ve işbu Anlaşma’nın söz konusu  izni ve  muvafakati tevsiken EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından ilgili mercilere ibraz edilmesine muvafakat etmektedir. Üye, yukarıda anılanlar çerçevesinde işbu Anlaşma’nın EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından külli veya cuz’i halefiyet yolu ile devrine muvafakatini de beyan eder.

 

b. Devir işlemlerinde Üye’ ye tanınan HEDİYE’ ler devir edilemez. Sadece kalan günler DEVİR edilebilir. BİREYSEL ÜYELİKLER de devir işlemi yapılırken o gün ki EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ nın belirlediği DEVİR ÜCRETİNİ ödemeyi kabul eder.  AİLE ÜYELİKLERİ başka birine ( aile veya herhangi bir kişiye ) DEVİR EDİLEMEZ.

c. Bireysel veya Aile Üyeliklerinde Sözleşmenin 1.Maddesinde yer alan sağlık nedeniyle tesisi kullanama durumunda, İNDİRİMLİ ÜYELİKLER de İPTAL hakkı yoktur, Devlet Hastanesinden alınan HEYET RAPORU ile sadece üyeliği DEVİR etmek hakkı olduğu ve bunun onayını sadece EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB onaylaması gerekmektedir.

8. ÜYENİN FİZİKSEL SAĞLIĞI VE HASARLAR SONUCU SORUMLULUK:

Üye, bu Anlaşma ile kendisinin ve ailesinin yaptırdığı doktor muayenesi sonucu sağlık durumunun iyi olduğunu, aktif ve pasif egzersizlere katılmasına, termal alan kullanımına  engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının ve yasaklılığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ederek yapacağı her türlü egzersizlerin sonucunda doğabilecek yaralanma ve zararların sonucuna katlanmayı taahhüt etmiştir. “Euphoria Fitness & Health Club” bu beyanı esas almış ve ayrıca bir sağlık raporu, doktor raporu istemeksizin ve sağlıkla ilgili inceleme yapmaksızın Üye’yi, üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle Euphoria Fitness & Health Club, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sakatlanmalardan sorumlu tutulamaz. Üye bu sorumluluğa katlanmayı taahhüt eder.  Üye, bu Anlaşmayı imzalayarak aletleri ve Tesisleri kullanmakla, Euphoria’nın, Üye,eşi veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının Tesis içinde ve çevresinde yaralanmaları ve incinmelerinden doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder. Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplarından Üye sorumludur. Üye, Üyenin,eşin veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının görebileceği hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve ücreti ödenmiş misafirlerinin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasarlar ve yaralanmalar ile buna ilişkin iddia, talep ve hukuk ve ceza davalarından veya dava nedenlerinden, Euphoria Fitness & Health Club’ın kasdı veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, Euphoria’yı ve bağlı Tesisleri, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve ibra etmiştir

9-MADDELERİN AĞIRLIĞI:

Bu Anlaşma’nın herhangi bir maddesinin, herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararına aykırılığına karar verilmesi halinde, sadece o madde Anlaşma dışı sayılacak ve diğer maddeler geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır. EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB bu şekilde geçersiz kılınan maddenin yerine kanunlara uygun ve kamu yararına düzenlenmiş yeni madde eklemeye yetkindir. Herhangi bir yasa maddesi ile bu Anlaşma’da belirlenen yükümlülüklerin kapsamını genişletecek yönde bir düzenleme yapılması halinde, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB bizzat vereceği bir kararla bu maddelerin üstesinden gelemeyeceği yükümlülükler getirdiğine karar verebilir. Bu durumda ÜYE’ye yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, Anlaşma’yı tek taraflı olarak feshedebilir.

10- KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ

Üye; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası olan Ek:3 ile düzenlenen muvafakatname ve onay formunu imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

11-VERGİLER:

Anlaşma’da belirtilen tüm ücretlere cari orandaki Katma Değer Vergisi dahil olup, Katma Değer Vergisi oranındaki değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır. Üye, Anlaşma (üyelik) bedeli dışında, devlet tarafından bu Anlaşma’nın imzalanmasından sonra ihdas olunabilecek ve mükellefi Üye olacak tüm vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaktır. Bu Anlaşma’dan doğan damga vergisi EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından ödenecektir.

12- FERAGAT:

Bu Anlaşma’da belirtilen hak ve yetkilerin EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB tarafından kullanılmaması, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’ın bu hakların kullanılmasından feragat ettiği veya Üye’nin ilerideki benzer kusurlarını peşinen kabul ettiği anlamını taşımaz, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB bu hak ve yetkilerini ileride kullanma hakkını saklı tutar.

13- SÖZLÜ ANLAŞMALAR:

Taraflar daha önce temsilcileri ve satış elemanları arasında akdedilmiş olan tüm yazılı ve sözlü Anlaşmaların, taahhütlerin bu anlaşmanın imzalanması ile hükümsüz kalacağını, işbu Anlaşma’nın ekleri ile birlikte, taraflar arasında tek ve nihai Anlaşma olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

14- TEBLİGAT ADRESİ:

İşbu sözleşmede yer alan adreslerdeki değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, Sözleşmede gösterilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

15- YETKİLİ MAHKEME:

Bu Anlaşma’nın     uygulanmasından kaynaklanan tüm ihtilaflarda İstanbul  Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

İSTANBUL ŞUBESİ BİLGİLERİ

Euphoria Boss Açık Adresi ; Kennedy Caddesi No52 K Blok Büyükyalı Sitesi Zeytinburnu / İSTANBUL. Tel : 0535 625 50 60

Mail Adresimiz : euphoriabosskurusal@gmail.com

FİRMA BİLGİLERİ ;

KG Spor Ve Sağlık Hiz.Tur.İnş.San.Tic.A.Ş Kükürtlü Mah.Doktor Rüştü Burlu Cad. No:11/10 Osmangazi / BURSA

V.D : Çekirge / 4840928498

 

Bu Anlaşma 18 maddeden, Ek:1, Ek:2 ve Ek:3’ten ibaret olup, taraflar arasında 1 (bir) nüsha olarak İmzalanmış, imzalı orijinal Anlaşma EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB ‘ya verilerek, fotokopisi ÜYE’ye teslim edilmiştir.

ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİNİ OKUDUĞUMU, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB YETKİLİLERİ İLE MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK BİR MUTABAKATA VARARAK İMZALADIĞIMI, EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB’DAN BU ANLAŞMA’DA BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR BEKLENTİM OLMADIĞINI, BU ANLAŞMANIN TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞINI BEYAN EDERİM.