Sözleşmeler ve kurallar

Anasayfa Sözleşmeler ve kurallar

KİŞİSEL VERİ VE TİCARİ İLETİ İZNİ

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MİSAFİRLERİMİZ;
Lütfen bu kitapçığı dikkatle inceleyiniz. Bu kitapçıktaki kuralların her biri sektörel tecrübeler ve deneyimler sonunda ortaya çıkmış olup, Kulüp içerisinde bir ihtiyacı düzenlemekte ve sizlerin rahatı ve huzuru için titizlikle uygulanmaktadır. Kulüp kurallarına uyma konusundaki işbirliğiniz, standartlarımızın sürdürülebilmesi ve üyeliğinizden maksimum derecede keyif alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB;
Üyelik koşulları, üyelerin hijyen ve güvenliğe ilişkin uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Taraflar, aşağıda yazılı koşulları ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki “Kulüp Kullanım Şartları” kurallarını müzakere ederek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

İşbu beyan ve onay formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarla ilgili EUPHORİA FİTNESS SPA & HEALTH CLUB ile imzalamış olduğunuz her türlü ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve tesisten hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket KG SPOR ve SAĞLIK HİZM.İNŞ.SAN.TİC. A.Ş. (“EUPHORIA”) tarafından EUPHORIA’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak EUPHORIA’nın üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. EUPHORIA ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://www.euphoriaclub.com.tr/ (“site”) adresinde yer alan EUPHORIA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
EUPHORIA tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. EUPHORIA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; – Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – EUPHORIA’nın sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası EUPHORIA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Üye/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi EUPHORIA ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; – EUPHORIA denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – EUPHORIA faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası – EUPHORIA operasyonlarının güvenliğinin temini – Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması – Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi EUPHORIA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası – Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi – Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi – Hukuk işlerinin takibi – İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası EUPHORIA ‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı
Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket ve Şirket adına Şirket’e ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir. Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.
Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirket’e ait internet Sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, şubeler/kulüpler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) /internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket, Üyeler tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. İşbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacaktır.

4.EUPHORIA Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
EUPHORIA, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. – EUPHORIA ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında EUPHORIA tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması EUPHORIA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. – Ayrıca yine EUPHORIA ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi restoranların performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla restoranlar ile paylaşılabilecektir

5.Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller
EUPHORIA Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

6.Kulübe Giriş Çıkış Yöntemlerine İlişkin Bilgilendirme
Kulüp bazında değişiklik göstermekle birlikte, üyelerimiz kulüplerimize parmak izlerini kullanarak sıra beklemeden, hızlı ve güvenli şekilde giriş-çıkış sağlayabilme imkânına sahiptir. Bu giriş-çıkış yöntemleri dışında, gelişen teknoloji ve imkânlar doğrultusunda alternatif başkaca yöntemler belirlenmesi halinde, bu hususlarda Şirketimiz tarafından üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Tesisimizde kullanmakta olduğumuz parmak izi doğrulaması sayesinde kart ile geçişe imkan sağlayan GAT. Access 6100F Kart Okuyucu ve FR055 Parmak İzi Okuyucu Cihaz; GAT. Access 6100F Enrollment Station Parmak İzi Kayıt Cihazı Aracılığıyla kartın içerisine kaydedilen biyometrik verinin doğrulanması ile çalışır. GAT. Access 6100F Enrollment Station Parmak İzi Kayıt Cihazı verilerin hiçbir şekilde gerek cihaz içerisinde gerekse yazılım veri tabanında tutulmaması suretiyle, doğrudan üyelik kartının içerisine biyometrik verinin yazılması ile çalışır. Dolayısıyla üyelerimiz parmak izi kayıtlarını kendi kartları içerisinde ve kendilerinde kalacak şekilde taşırlar. Parmak izi verisini üyelik kartından silmek isteyen müşteri ve üyeler yine GAT. Access 6100F Enrollment Station Parmak İzi Kayıt Cihazının “Veri Silme” özelliği aktif edilerek kartın cihaza okutulması ile silme işlemini gerçekleştirilebilirler.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: – Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, – Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.euphoriaclub.com.tr/ adresinde yer alan EUPHORIA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle EUPHORIA’ya iletebilirsiniz. EUPHORIA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EUPHORIA’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır